Coordinació del projecte: Montserrat Nicolau
Edició del projecte: Neus Agustí
Coordinació de l’edició digital: Xavier Gómez
Coordinació del disseny: Josep Rosell
Programació i supervisió tècnica: Ariadna Corominas, Teresa Omedes

Lletra, música i composició: Josep Rovira, Siddartha Vargas i Helena Bagué 
Guitarra i veus: Siddartha Vargas
Veus: Helena Bagué 
Samplers, baix elèctric, tècnic de so i mescles: Albert Vila
Guitarres, ukeleles, guitarrons, banjo turc: Marc Serrats
Màster: Albert Vila
Producció artística: Helena Bagué, Siddartha Vargas, Marc Serrats "Xerramequ" i Albert Vila
Gravat als Estudis Paella de Torelló durant el juliol i l'agost de 2015. 

© 2015. Editorial Cruïlla

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només es pot fer amb l'autorització dels seus titulars, tret de les excepcions previstes per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.conlicencia.com) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d'aquesta obra.

Editorial Cruïlla
Nàpols, 249, 1r, 08013 Barcelona
Telèfon d’atenció al client: 902 12 33 36 / 91 208 04 04
clientes@grupo-sm.com
www.cruilla.cat

Requeriments tècnics
Per a una visualització correcta d’aquests materials cal disposar d'un ordinador personal (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux, Mac OSX Leopard o superior) o bé d'una tauleta (iOS 5 o superior, Android 3 o superior, o Windows 8). També es necessita tenir instal·lada, com a mínim, alguna d'aquestes versions del navegador: Firefox 22, Chrome 27, IE 9, Safari 5.1.9, Safari iOS 6.x o Android Browser 4.x.